Thursday, September 19, 2013

วงจร Band pass filter แบบ double tuned

ทางเลือกสำหรับท่านที่ต้องการวงจร Band pass filter แบบ double tuned แล้วต่อสายอากาศโดยตรง ไม่ต้องมีปรีแอมป์ จากการทดลองพบว่าแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนจากแบนด์อื่นได้ดีมาก

สำหรับ 21 MHz
C1 = 10pF 
C2 =ไม่ต้องใส่ 
C3 = 1pF 
C4 = 10pF 
C5 =1.5pF (หรือ 2 pF)
L1 , L2 = 1uH = 18 turns on T37-6 core

Thursday, June 27, 2013

21 MHz (15 meter) Superheterodyne Ham Radio Receiver Kit ..sale on ebay
Sunday, March 3, 2013

ทดลองรับสัญญาณ 21 MHz นอกสถานที่ทดลองรับสัญญาณนอกสถานที่ พร้อมด้วยวัดกำลังส่ง แต่ว่าบริเวณนี้ยังมีสัญญาณรบกวนจากไฟฟ้าอยู่ ด้านหลังเป็นป่า แต่ด้านหน้าเป็นถนนใหญ่ มีสายไฟฟ้

Monday, February 25, 2013

เทคนิคการพันคอยล์อย่างหนึ่งในวงจร VFO

ในบล็อกของเราตอนที่ 1 วงจร VFO ผมได้ทดลองแก้ปัญหาเรื่อง Frequency Drift ไปหลายแนวทางแล้ว แต่ยังมีแนวทางหนึ่ง ที่เจอในหลาย ๆ บทความ ผมขอยกตัวอย่างบทความจาก "An Optimized QRP Transceiver for 7 MHz ARRL Handbook 1993" หน้าที่ 30-37 ถึงหน้า 30-40 บอกว่าการพันคอยล์ควรพันบนแกน Type 6 (แกนสีเหลือง แกนเดียวกับที่เราใช้) จากนั้นนำไปต้มด้วยน้ำร้อน เป็นระยะเวลาไม่นานนัก จากนั้นปล่อยให้เย็นลงอย่างช้า ๆ ด้วยอุณหภูมิห้อง สามารถช่วยลดปัญหปัญหาเรื่อง Frequency Drift ได้ การทดลองนี้ผมเองยังไม่ได้ทดลองนะครับ แต่เห็นเจอในหลาย ๆบทความ (บทความเก่า ๆ) อยากให้เพื่อน ๆ ทดลองกันดูการนับรอบบนแกน Toroid

ในการประกอบวิทยุของเราทั้งภาครับและภาคส่งบางส่วนมีความจำเป็นต้องใช้แกน Toroid ดังนั้นเราควรเข้าใจการนับรอบการพันขดลวดให้ถูกต้อง โดยดูจากรูปตัวอย่าง

(ภาพประกอบจาก ARRL)

รูป A แค่นำลวดสอดผ่านแกนก็จะนับเป็น 1 รอบ ถ้าพัน 1 รอบแบบรูป B จะนับเป็น 2 รอบ

 (ภาพประกอบจาก ARRL)

ดังนั้นในรูปขวามือ (Face View) จึงมีจำนวนรอบเท่ากับ 11 รอบ