Monday, February 25, 2013

เทคนิคการพันคอยล์อย่างหนึ่งในวงจร VFO

ในบล็อกของเราตอนที่ 1 วงจร VFO ผมได้ทดลองแก้ปัญหาเรื่อง Frequency Drift ไปหลายแนวทางแล้ว แต่ยังมีแนวทางหนึ่ง ที่เจอในหลาย ๆ บทความ ผมขอยกตัวอย่างบทความจาก "An Optimized QRP Transceiver for 7 MHz ARRL Handbook 1993" หน้าที่ 30-37 ถึงหน้า 30-40 บอกว่าการพันคอยล์ควรพันบนแกน Type 6 (แกนสีเหลือง แกนเดียวกับที่เราใช้) จากนั้นนำไปต้มด้วยน้ำร้อน เป็นระยะเวลาไม่นานนัก จากนั้นปล่อยให้เย็นลงอย่างช้า ๆ ด้วยอุณหภูมิห้อง สามารถช่วยลดปัญหปัญหาเรื่อง Frequency Drift ได้ การทดลองนี้ผมเองยังไม่ได้ทดลองนะครับ แต่เห็นเจอในหลาย ๆบทความ (บทความเก่า ๆ) อยากให้เพื่อน ๆ ทดลองกันดู