Thursday, February 21, 2013

รูปการต่อสายโดยรวมของเครื่องรับรูปแสดงการต่อสายของวงจรเครื่องรับ 21 MHz แต่ในนี้ไม่ได้โยงสายระบบไฟ + 8 โวลต์และ 12 โวลต์ (เนื่องจากถ้าโยงสายทั้งหมดในรูปจะทำให้ดูยาก สายไฟทับกันไปทับกันมา) ขอให้เพื่อนสมาชิกต่อสายไฟเลี้ยงสองชุดนี้ด้วย

โหลดไฟล์รูปแบบ pdf.