2. Front end


จากรูป ที่เขียนว่า สายอากาศ/วงจร RF preamp หมายถึง จะต่อสายอากาศเลยก็ได้ หรือถ้าอยากจะเพิ่มความแรงอีกนิดหน่อยด้วยวงจร RF Preamp ก็ทำได้เช่นกัน 


วงจรในส่วนนี้มีไอซี NE602 เป็นหลัก ทำหน้าที่ แปลงความถี่ที่รับเข้ามาเป็นความถี่ IF ซึ่งในที่นี้เราจะใช้ IF เท่ากับ 15 MHz

ความถี่ที่รับ = ความถี่ IF + ความถี่ VFO
21 MHz = 15 MHz + 6 MHz

(สาเหตุที่เลือกความถี่ IF เท่ากับ 15 MHz เพราะว่า หาได้ไม่ยากในท้องตลาด และความถี่ VFO จะได้ไม่สูงมากนัก)

ในส่วนนี้การต่อวงจรไม่ยุ่งยาก หม้อแปลง IF 10.7 MHz ให้เอา C ด้านล่างออก โดยเอาคีมบีบให้แตก ทริมเมอร์ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้ค่าไกล้เคียง ส่วน ขดลวด 4.7 uH และ C 101 (100pF) นั้นเป็น Impedance matching แปลง Impedance จากขา 5 ของ NE602 ซึ่งมาค่าสูง ลงมาเป็น Impedance ต่ำ ให้เหมาะกับวงจร Crystal Filter 

4.7uH = สีเหลือง ม่วง ทอง เงิน